Kvalitet, miljö, trafiksäkerhet och arbetsmiljö – bygger tillsammans upp vårt integrerade ledningssystem. Vi har dessutom låtit certifiera hela verksamheten enligt:

ISO 9001 : 2008
ISO 14001 : 2004

Policys

Kvalitet

 • Vi ska skapa goda relationer med alla våra kunder
 • Vi ska utföra alla transporter på överenskommen kvalitetsnivå.
 • Vi ska alltid uppfylla givna löften.
 • Vi ska alltid ha fordonen i felfritt skick.
 • Vi ska alltid låta personalen ta del av relevant information
 • Vi ska alltid leverera i rätt tid, på rätt plats och i rätt skick.

Miljö

 • Vi ska i alla våra processer använda oss av bästa möjliga teknik och leverantörer utifrån egna resurser och förutsättningar ger minst miljöpåverkan
 • Vi ska arbeta med att kontinuerligt förbättra oss.
 • Vi ska hushålla med våra resurser på effektivast möjliga sätt.
 • Vi ska anpassa oss till kundkrav och de krav som ställs i lagar och förordningar.
 • Vi ska dokumentera vårt miljöarbete och kontinuerligt utbilda och informera våra medarbetare.

Trafiksäkerhet

 • Vi ska alltid använda säkerhetsbälte där det är möjligt
 • Vi ska respektera och följa lagar och förordningar för till exempel hastighetsbegränsningar samt kör- och vilotider
 • Vi ska planera körningen efter väglag
 • Vi ska alltid säkra lasten på ett noggrant sätt
 • Vi ska alltid se till att fordonen är i ett trafiksäkert skick
 • Vi ska vara uppmärksamma så att ingen av våra kollegor använder alkohol eller andra droger i arbetet.
 • Vi ska jobba med ständiga förbättringar av trafiksäkerheten

Arbetsmiljö
Vi ska skapa och upprätthålla en trygg och stimulerande arbetsmiljö med hjälp av:

 • Systematiskt arbetsmiljöarbete
 • Delaktighet
 • Respekt för varandra
 • Personligt ansvar

Vi ska jobba med ständiga förbättringar av arbetsmiljön