Rundvirkestransporter

Våra största kunder på detta verksamhetsområde är Sveaskog. Virkestransporter står för den största delen av vår omsättning. För dessa använder vi oss i stor utsträckning av separatlastare för att få lätta fordon och effektiv logistik. Med en stor lastbilsflotta förflyttas stora mängder virke. Vi har även möjlighet att ta returtransporter.

Grustransporter

För denna typ av transporter förfogar vi över ett antal lastbilar samt två traktorer, en L90 och en L120. Med hjälp av snabblås är vi flexibla och kan använda våra fordon både för att köra rundvirke och grus. Vi har även olika krossmaterial till försäljning, läs vidare under Försäljning av krossmaterial.

Försäljning av krossmaterial och sand

Vi förfogar över en egen bergtäkt och sandtäkt. Vi har oftast följande material på lager. Hör av dig för prisuppgift.

0-4: Stenmjöl
4-8: Gårdsgrus
8-16: Gårdsgrus
16-32: Dräneringsgrus
0-18: Slitlager
0-30: Bärlager
0-70: Förstärkningslager
0-100
0-150
Natursand
Fyllnadsmaterial